C C C C A+ A A- X

Информация за съда

 Районен съд – Каварна е първоинстанционен съд, в който се разглеждат граждански, наказателни и административни дела. На районния съд са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на окръжен съд, като първа инстанция.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СЪДЕБНАТА СГРАДА


Всички съдебни заседания са публични с изключение на посочените в закона.

Съдът може да разпореди да се разгледа или конкретни съдопроизводствени действия да се извършат при закрити врата, когато делото се отнася до интимния живот на страните или можеда се накърни обществения интерес. В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.

Заседанията се водят от председателя на състава. Неговите разпореждания относно поведението по време на процеса са задължителни за страните и гражданите. Председателят може да отстрани от залата лицата, които не спазват разпорежданията.

Всеки гражданин може да получи информация за насрочените за разглаждане за деня дела – номера на залата и часа на заседанието от деловодството на съда.

Гражданите следва да заемат мястото си в залата преди започване на заседанието. Влизането в залата след неговото начало е неуважение към съда.

Информация за определено дело страните могат да получат в деловодството на съда.

Израз на неуважение е влизането в съдебната сграда с неприлично облекло, в нетрезво състояние и демонстриране на агресивно или скандално поведение.

Тютюнопушенето в съдебната сграда е забранено.

В съдебната сграда мобилните телефони следва да се изключват.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация